MNS 6483 : 2014

Оношлуур. MON-HP уреазийн түргэвчилсэн оношлуур Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь MON-HP уреазийн түргэвчилсэн оношлуурыг шалгах, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2014-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-01-09
Ангилал: | 11.100.99 Эмнэлгийн лабораторид хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт