MNS 4689 : 1998

ПАНФЕНИКОЛ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь “ Панфеникол ” шархны цацлагыг найруулах, шалгах, хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-12-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт