MNS 6477 : 2014

Мах махан бүтээгдэхүүн. Чийглэг тодорхойлох арга.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь мах махан бүтээгдэхүүнд чийглэгийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2014-11-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-12-08
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт