MNS 6474-1 : 2014

Эрүүлийг хамгаалах технологи - Tархины аалзавч бүрхүүлийн доорх цус харвалтын оношилгоо, мэс засал эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг монгол улсад мэдрэл, мэдрэлийн мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй өмчийн бүх төрлийн эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-11-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-12-04
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт