MNS 6460 : 2014

Эрүүл мэндийн технологи. Химийн бодисын хордлогын онцгой байдлын үеийн хурдавчилсан оношилгоо, анхны тусламж үзүүлэх

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг нийгэм, олон нийтийг хамарсан химийн бодисын ослын голомтонд яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй Онцгой байдал, Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-06-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт