MNS 6188 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг амаржих газарт хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2010-09-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-10-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт