MNS 6450 : 2014

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи. Мөнгөн ус, түүний нэгдлүүдийн хордлогын оношилгоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа улсын болон хувийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-05-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-06-05
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт