MNS 6449 : 2014

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи. Нүүрс төрөгчийн дутуу исэл (CO)-ийн цочмог хордлогын оношилгоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа улсын болон хувийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-05-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-06-05
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт