MNS ISO 4 : 2003

Мэдээлэл ба баримт бичиг. Гарчиг үг ба ном хэвлэлийн гарчгийн товчлол

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь цуврал бүтээлүүдийн гарчгийг товчлох, түүнчлэн хэрэв тохиромжтой бол цуврал бус материалуулыг Латин, Кирилл, Грек цагаан толгойн үсгүүдийг ашиглан товчлох журамыг тогтооно. Энэхүү стандарт нь мөн ISSN олон улсын цувралын сүлжээний гарчиг үгийн товчлолыг тогтоох үндэс болно.

Баталсан огноо: 2003-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-01-01
Ангилал: | 01.140.40 Хэвлэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт