MNS 6448 : 2014

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи. Цууны хүчлийн цочмог хордлогын оношилгоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа улсын болон хувийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2014-05-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-06-05
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт