MNS 6162 : 2010

Халдваргүйжүүлэх, үжилгүйжүүлэх бэлдмэл. Повидон иодын (ПВП-иод) 0,7 %-ийн ам зайлах уусмал Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Повидон иодын ам зайлах уусмалыг үйлдвэрлэх, шинжлэх, савлах, шошголох, хайрцаглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2010-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-10-15
Ангилал: | 11.080.20 Халдваргүйжүүлэх, үжилгүйжүүлэх бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт