MNS 6157 : 2010

Эмийн түүхий эд. Дэлт харганын мөчир Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Буурцагтан (Fabaceae) овогт хамаарах дэлт харганын мөчир (Caragana jubata Pall/Poir.) –ийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж, бэлтгэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2010-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-10-15
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт