MNS 6155 : 2010

Эмийн түүхий эд. Ацан цахилдагийн үндэс, үндэслэг иш Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Цахилдагийн (Iridaceae) овогт хамаарах Ацан цахилдагийн үндэс, үндэслэг иш (Iris dichotoma Pall.)–ийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж, бэлтгэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2010-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-10-15
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт