MNS 6151 : 2010

Хүний эм Метронидазолын 0,5 %-ийн 100 мл судсаар сэлбэх шингэн Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Метронидазолын 0,5 %-ийн 100 мл-ийн судсаар сэлбэх шингэнийг үйлдвэрлэх шалгах, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2010-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-10-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт