MNS 6149 : 2010

Хүний эм. Трисептол 120 мг, 240 мг, 480 мг шахмал эм Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Трисептол 120 мг, 240 мг, 480 мг шахмал эм үйлдвэрлэх эмийн үйлдвэрт хамаарна.

Баталсан огноо: 2010-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-10-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт