MNS 4622 : 1998

Мөнгөний уусмал

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь мөнгөний уусмалыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хадгалах, хаяглах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-11-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-12-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт