MNS AASHTO D 70 : 2004

Хагас хатуу битумэн материалын нягтыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Пикнометр ашиглан битум – цемент, зөөлөн давирхайлаг болон хагас хатуу битумэн материалын нягт, хувийн жинг тодорхойлоход оршино.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт