MNS 6427 : 2013

Махны төрөл, мал, амьтны хүйс тодорхойлох - ДНХ оношлогооны арга

Хамрах хүрээ

2.1 Энэхүү стандартын заалтууд нь адуу, үхэр, тэмээ, хонь, ямаа, гахай, тахиа, зээр, чоно, нохой, ирвэс, муур зэрэг гэрийн тэжээвэр, зэрлэг ан ба махчин амьтны махыг полимеразагийн гинжин урвал (цашид ПГУ гэх), олон бүтээгдэхүүнт полимеразагийн гинжин урвал (цаашид Mультифлекс ПГУ гэх), ба таслагдсан фрагментийн уртаар олон хэлбэршилтийг тогтоох ПГУ (ПГУ-ТФУОХТ/PCR-RFLP) болон ПГУ-ын аргаар мал амьтны хүйсийг тодорхойлоход хамаарна. 2.2 Молекулын биологийн аргыг ашиглах боломжтой, тоног төхөөрөмж бүхий лабораторийн нөхцөлд ашиглана.

Баталсан огноо: 2013-12-19 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-01-26
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт