MNS 4958 : 2000

Амралт сувилалын үйлчилгээ Амралт, сувилалын газар. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь амралт, сувилалын газруудын үйлчилгээний чанарт тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-07-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт