MNS 4957 : 2000

Эм Аспирин СВ1 шахмал эм Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Аспирин СВ1 шахмал эмийг шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт