MNS 4954 : 2000

Одой далан түрүүний хуурай ханд

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь далан түрүүний (Thymelee Juss) овгийн Одой далан түрүү (Stellera chamaejasme L) ургамлын газрын дээд хэсгийн хуурай хандыг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх журмыг тогтооно

Баталсан огноо: 2000-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-07-15
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт