MNS 6411 : 2013

Ариутгаж халдваргүйтгэсэн хуучин хувцас, гутал, бусад эд зүйлст хөгц мөөгөнцөр илрүүлэх шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Монгол улсад импортоор орж ирсэн, ариутгаж халдваргүйтгэсэн хуучин хувцас, гутал, бусад эд зүйлст хөгц мөөгөнцөр илрүүлж, тодорхойлох нян судлалын шинжилгээг хийхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2013-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-12-06
Ангилал: | 07.100.99 Микробиологид хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт