MNS 6410 : 2018

Нян судлал. Эд зүйлсийн гадаргуугаас арчдас авч шинжилгээ хийх арга

Хамрах хүрээ

Microbiology. Test in samples which is taken from the surface using flocked swabs

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 07.100.99 Микробиологид хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт