MNS 6408 : 2013

Халдваргүйжүүлэлтийн суурин байгууламжид тавих техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь мал, амьтны гоц халдварт өвчний үед ажиллах салбар хоорондын шуурхай бүлгийн удирдрагын, эмнэлэгийн үзлэгийн, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх суурин байгууламжид тавих ерөнхий шаардлагад хамаарна

Баталсан огноо: 2013-11-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-01-01
Ангилал: | 11.080.01 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн нийтлэг асуудал | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт | 65.040.01 Газар тариалангийн байгууламж, угсралтын нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт