MNS CAC RCP 43 : 2011

Гадна талбайд хоол хүнс бэлтгэх, борлуулах эрүүл ахуйн дадлын дүрэм (Бүсийн код – Латин Америк болон Карибын тэнгисийн орнууд)

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь худалдан авагчдын шууд хэрэглээнд зориулан гадна талбайд хоол ундаа бэлтгэх, борлуулахтай холбоотой цуврал шаардлагууд болон зохистой дадлын талаарх мэдээллийг агуулсан болно. Энэхүү стандарт нь хоол бэлтгэж буй байр, борлуулалтын цэг болон ашиглаж буй тээврийн хэрэгсэлд хамаарна.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-16
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт