MNS 4934 : 2002

Жуулчны баазын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл, үндсэн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар 10-аас цөөнгүй зочны гэр /өрөө, байр/-тэй, 20-оос доошгүй ортой жуулчны баазын үйлчилгээний чанарын зэрэглэлд тавих шаардлагыг тогтооно. Жуулчны баазад үйлчилгээний чанарын зэрэглэл тогтооход энэхүү стандартыг үндэслэнэ

Баталсан огноо: 2002-08-09 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-09-15
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт