MNS 4924 : 2000

Ардын уламжлалт эм Марбо-3 тан

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Марбо-3 тан эмийг шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно. 1.2 Марбо-3 тан эмийг уушиг, бөөрний халуун өвчний үед хэрэглэнэ

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт