MNS 4923 : 2000

Эмийн түүхий эд. Зажиг

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь (Coccidae)-ийн овогт хамаарах Зажигийг эмийн түүхий эдийн хэрэгцээнд зориулан шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт