MNS 4922 : 2000

Эмийн түүхий эд. Илжгэн чихний навч (Шумхан)

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Сарнай (Rosaceae)-н овогт хамаарах Илжгэн чихний газрын дээрх хэсгийн навчийг эмийн түүхий эдийн хэрэгцээнд зориулан шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт