MNS 4921 : 2000

Эмийн түүхий эд. Зүрхэн ягаандайн үндэс ба үндэслэг иш (Зод)

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Ягаандайн (Rubiaceae)-ийн овогт хамаарах Зүрхэн ягаандайн газрын доорх хэсэг үндэс ба үндэслэг ишийг эмийн түүхий эдийн хэрэгцээнд зориулан түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт