MNS ISO 3 : 1999

Сонгомол тоо-Сонгомол тооны цуваа

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь сонгомол тооны цувааг тогтооно.

Баталсан огноо: 1999-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-02-01
Ангилал: | 03.120.30 Статистик аргыг хэрэглэх |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт