MNS CAC 117 : 1998

Мах, махан бүтээгдэхүүн. Өтгөрүүлсэн шөл.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь шууд хүнсэнд хэрэглэхэд зориулсан бөгөөд бэлэн, хатаасан, шингэрүүлсэн буюу өтгөрүүлсэн байдалтай шөл, тунгалаг шөл болон хүнсний холбогдох нэр томъѐогоор нэрлэгдэх бусад ижил төстэй бүтээгдэхүүнд хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-12-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-01-15
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт