MNS CAC 98 : 1998

Мах, махан бүтээгдэхүүн. Давсалж боловсруулсан махан таташ.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь зориулалтын савлагааны материалд савласан “Татсан мах”гэж нэрлэгдэх давсалж чанасан махан бүтээгдэхүүнд хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-12-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-01-15
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт