MNS CAC 97 : 1995

ЧАНАЖ УТАЖ ЛААДАЛСАН ГАХАЙН ХАА

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартын 5.4 ба 5.5 дугаар зүйлд тодорхойлсон савлахад тохирсон зориулалтын материалаар савласан, чанаж утаж лаазалсан гахайн хааг нөөшлөхөд хамаарна. Энэ стандартад заасан бүтээгдэхүүнтэй андуурч хэрэглэгчийг төөрөгдүүлэхгүйн үүднээс уг стандартад зөвхөн бүтцийн үзүүлэлтээрээ ялгаатай бүтээгдэхүүн болон чанаж утаж лаазалсан гахайн хааг нөөшлөн савлах бөгөөд өөр төрлийн гахайн махны стандартын үзүүлэлт хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 1995-12-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-01-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт