MNS 4590 : 1998

Дентамон шүдний элексир

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь “Дентамон” шүдний элексирийг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-07-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-07-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт