MNS 0831 : 2016

Өргийн материал. Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь барилгын даацын бус хана, дотор хана, дулаан болон дуу тусгаарлах ханын өрөгт хэрэглэх зориулалттай автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай үйлдвэрлэх техникийн шаардлагад хамаарна. Энэ стандартын шаардлагад нийцүүлэн бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээг явуулна.

Баталсан огноо: 2016-04-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-05-19
Ангилал: | 91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт