MNS 4572 : 1998

Натрийн гипохлоритын 0.06-0.12%-ийн гадуур хэрэглэх уусмал

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь натрийн гипохлоритын 0.06-0.12% -ийн гадуур хэрэглэх уусмал үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-05-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт