MNS 4571 : 1998

Натрийн гипохлоритын тарилгын уусмал

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь натрийн гипохлоритын 0.03-0.06%-ийн тарилгын уусмал үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна

Баталсан огноо: 1998-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-05-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт