MNS 6790 : 2019

Чанаж боловсруулсан мах. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь малын махыг экспортын зориулалтаар чанаж боловсруулсан мах үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэх, хяналт тавихад хамаарна.

Баталсан огноо: 2019-12-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-12-13
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт