MNS 6123 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Хэв шинжит бус солиорлын эсрэг эмийн эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч шатлалын тусламжийг үзүүлж байгаа эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт