MNS 4568 : 1998

Клоксациллины натрийн капсул

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь клоксациллины натрийн капсултай эм үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-05-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт