MNS 4495 : 1997

Эвэрт сэртэгийн хуурай ханд

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Эвэрт сэртэг ургамалын хуурай ханд үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, хадгалах, хаяглах, тээвэрлэхэд хамаарна

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт