MNS 4493 : 1997

Т-Идэвхлүүр

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Т-идэвхлүүрийг үйлдвэрлэх, савлах, хаяглах, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт