MNS 6105 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Хүчилтөрөгчөөр эмчлэх арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн хуулийн хүрээнд яаралтай тусламжийн болон эрчимт эмчилгээний чиглэлийн тусламж үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн ажилтнууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт