MNS 6100 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Түрүү булчирхайн хоргүй хавдрын оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд ерөнхий мэс засал, бөөрний мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт