MNS 6099 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Бөөрний чулууны оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй хэт авиа, дүрс оношлогооны, ерөнхий мэргэжлийн, мэс заслын эмч нар үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт