MNS CSA 086 : 2012

Модон хийцийн инженерийн төсөл тооцооны арга зүй

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь ангилсан модон материал, наамал үелэг модон материал, үрээгүй наамал сарампай, шахаж багцлан чиглүүлсэн самбар (OSB), барилгын нийлмэл бүрэлдэхүүн, шилжисхийлт ба диафрагмын хана, модон шон гадас, шон төрлийн бүтээц, угсармал модон хос ховилт дамнуруу, бүтээцийн нийлмэл модон бүтээгдэхүүн, хамгаалах боловсруулалт хийгдсэн модон суурь болон тэдгээрийн бэхэлгээг багтаасан мод буюу модон бүтээцийн элемент эсвэл бүтээцийн үнэлгээ ба бүтээцийн төсөллөлтийн шалгуурыг хангана

Баталсан огноо: 2012-11-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-11-22
Ангилал: | 79.020 Модны технологи үйл ажиллагаа |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт