MNS 6092 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Хамрын хөндийг дурандах

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хуулийн хүрээнд чих, хамар хоолойн чиглэлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй чих хамар хоолойн эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт