MNS 6091 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Төвөнхийг дурандан дэлгэцээр харах, дууны хөвчийн хэлбэлзлийг судлах үйлдэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хуулийн хүрээнд чих хамар хоолойн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй чих хамар хоолойн эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт