MNS 6090 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийн хэт авиан оношлогооны дүгнэлт бичих

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй хэт авиа, дүрс оношлогоо, ерөнхий мэргэжлийн, мэс заслын эмч нар үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт